Đăng trong Hoàng Thành Có Bảo Châu

[Hoàng Thành] Chương 52

Chương 52

Hoài Vương rất ghét chó mèo. Nên khi trông thấy một con mèo bị gãy chân nằm ngay trước cửa sân, hắn không nghĩ nhiều mà lập tức dùng hai ngón tay xách mèo lên, tính đem đi vứt ra ngoài Chương Lục cung.

Đọc tiếp “[Hoàng Thành] Chương 52”